Mario Jiménez Salado excellent quality work, on budget and always on time.
  • Català
  • English
  • Español
serveis

Compromís, qualitat i flexibilitat

Idiomes
Entre les combinacions d’idiomes habituals amb les quals treballo destaquen les següents:

Anglès > Castellà
                                            Castellà > Anglès (només traducció jurada)
Neerlandès > Castellà 
Català > Castellà 

Si necessiteu serveis en altres idiomes, també puc ajudar-vos a trobar la millor solució. Demaneu aquí un pressupost sense cap compromís.

Traducció
Després d'anys d’experiència com a traductor en plantilla i com a professional autònom puc oferir-vos els serveis de traducció que la vostra empresa o vosaltres a títol personal necessiteu en un ampli ventall d’especialitats

  • Traducció jurídica, econòmica i jurada: contractes, sentències, escriptures notarials, estatuts socials, documentació del registre civil, mercantil i de la propietat, sobre accions, patents, fons d’inversió, informes d’auditoria, estats financers, assegurances, etc.
  • Traducció científico-tècnica: articles, fitxes tècniques i manuals del sector farmacèutic i sanitari, manuals d’instruccions d’electrodomèstics, maquinària industrial, entre altres. 
  • Traducció  i revisió de documentació empresarial, publicitat i màrqueting. 
  • Traducció de títols, certificats, diplomes i expedients acadèmics.
  • Traducció de pàgines web.

Traductor jurat
Nomenat intèrpret jurat (2006) pel Ministeri d’Afers Exteriors, puc fer traduccions jurades tant de la combinació d’anglès-castellà com de castellà-anglès. Si necessiteu una traducció jurada en una altra combinació lingüística, us puc ajudar a trobar la millor solució.

Per a més informació sobre la traducció jurada, feu clic aquí.

Altres serveis
- Revisió/correcció de textos
- Subtitulació
- Interpretació d’enllaç (anglès)
- Transcripció d’àudio© Mario Jiménez Salado 2011